« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
MUJCX0104WFW
<br> Městský úřad Jičín - odbor dopravy
<br> oddělení silničního hospodářství <,>
<br> Č.j.: DOP/2020/18724/Rih Jičín,dne 29.12.2020 Vyřizuje: XXXXXXX XXXX
<br> Oprávněná úřední osoba: Radomír Říha— referent odboru dopravv MěÚJičín
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠQ
<br> Oznámenío zahájení stavebního řízení
<br> Dne 03.08.2020 M1 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,500 03 HRADEC KRÁLOVÉ - IČO - 70889546,ZASTOUPENÝ ÚDRŽBOU SILNIC KRALOVEHRADECKEHO KRAJE A.S <.>,KUTNOHORSKÁ 59,500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4 — IČO — 27502988 žádost na vvdání stavebního povolení na stavbu :
<br> „ III/2864 A III/2861 TĚŠÍN - XXXXX - KŘIŽOVATKA s I/XX NA ŠPICI “ _ I.ETAPA <.>
<br> ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:
<br> SO 120 - SILNICE III/2864 v KM 0,0428 - 0,810 S0 121 - SILNICE III/2864 v KM 0,810 - 1,385 SO 122 - SILNICE III/2864 v KM 1,385 - 2,864 SO 123 - SILNICE III/2864 v KM 2,864 - 3,624 S0 124 - SILNICE III/2864 v KM 3,624 — 4,242 SO 126 - SILNICE III/2861 v KM 5,576 - 6,369 SO 183 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STAVBA JE UMÍSTĚNA NA POZEMCÍCH PARC.Č.:
<br> 1446/3 _ SILNICE OSTATNÍ PLOCHA - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TĚŠÍN
<br> % 556/3 — SILNICE,OSTATNI PLOCHA 195/3 — ORNÁ PÚDA 197 — VODNÍ PLOCHA,KORYTO VODNÍHO TOKU,1_98—ORNÁ PÚDA,2—00/1 — ORNÁ PUDA,556__/_2 — SILNICE,OSTATNÍ PLOCHA,5_5_6/1 — SILNICE OSTATNÍ PLOCHA _5___54 — SILNICE,OSTATNÍ PLOCHA- KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ SOBĚRAZ1
<br> 914 — SILNICE,OSTATNÍ PLOCHA,451/1 - SILNICE,OSTATNÍ PLOCHA 2_/2 - SILNICE,OSTATNÍ PLOCHA,450/5 - SILNICE,OSTATNÍ PLOCHA 4_71/3 _ SILNICE OSTATNÍ PLOCHA,691- SILNICE OSTATNI PLOCHA KATASTRÁLNÍÚZ_EMÍRADIMUJIČÍNA <,>
<br> 1136— SILNICE,OSTATNÍ PLOCHA,1399— SILNICE,OSTATNÍ PLOCHA 1408— SILNICE OSTATNI PLOCHA- KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DŘEVĚNICE <.>
<br> Stručný popis stavbv:
<br> Jedná se o opravu silnice III/2864 v úseku mezi obcemi Těšín — Dřevěnice v km 0,050 — 4,240 a dále silnice III/2861 mezi Obcí Dřevěnice a křižovatky se silnicí I/ 16 v oblasti „Na špici“ v km 5.576 -— 6,368.provozního sta...

Načteno

edesky.cz/d/4421617

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz