« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Pozvánka-zasedání zastupitelstva obce Kosice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
I N F O R M A C E
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Kosice
<br> Obecní úřad Kosice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Kosice <.>
<br> Místo konání: místnost obecního úřadu Kosice
<br> Doba konání: 1.února 2021,zahájení 19:00 hod <.>
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> 2) Kontrola usnesení z minulého zasedání <.>
<br> 3) Projednání možného nákupu pozemků v lokalitě Pazderna III <.>
<br> 4) Prodej pozemku u skladováku
<br> 5) Seznámení s průběhem prací na oddělené kanalizaci-komunikace ulička
<br> 6) Seznámení s průběhem prací na hasičárně
<br> 7) Diskuze:
<br> - nový pracovník-obec (za p.Šimáka)
<br> - prodejna Hruška
<br> - informace o studii za Kovárnou
<br> V Kosicích,dne 22.1.2021
<br> Mgr.XXXXXX XXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.1.2021

Načteno

edesky.cz/d/4421598

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz