« Najít podobné dokumenty

Obec Kunkovice - Veřejná vyhláška - OOP - ÚDRŽBA silnic II. a III. třídy SÚS KM 2021 4 DZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - ÚDRŽBA silnic II. a III. třídy SÚS KM 2021 4 DZ
oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX Správa a údržba silnic Kroměřížska,s.r.o <.>
<br> e-mail: libor.hajek@mesto-kromeriz.cz Kotojedy 56
<br> odbor: občansko správních agend 767 23 Kroměříž
<br> oddělení: dopravy a silničního hospodářství
<br> datum: 18.ledna 2021
<br> spisová značka: MeUKM/004363/2021
<br> číslo jednací: MeUKM/004544/2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II.a III.třídy
obecnými schématy
<br>
<br> Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
<br> příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití
<br> zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád),na návrh,který podala dne 15.1 <.>
<br> 2021 společnost Správa a údržba silnic Kroměřížska,s.r.o <.>,Kotojedy 56,767 23 Kroměříž,IČ: 269 08
<br> 298,po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,dopravním inspektorátem Kroměříž (dále jen „DI
<br> KM“),pod č.j.KRPZ-3942-1/ČJ-2021-150806
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy (dále jen
<br> „OOP“),podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
<br> vybranými obecnými schématy označujícími pracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (III <.>
<br> vydání) na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu ODSH KM pro vybrané,nebo opakované činnos...

Načteno

edesky.cz/d/4421593

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz