« Najít podobné dokumenty

Obec Šetějovice - Rozhodnutí hejtmanky Stř.kraje o vykonávání péče o děti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šetějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnuti_HT_c_2_2021_o vykonávání péče o děti.pdf (519.19 kB)
Mgr.XXXXX XXXXXXX,hejtmanka
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 011377/2021/KUSK
<br> Praha dne 22.01.2021
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
hejtmanky Středočeského kraje
<br> o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
<br>
<br> č.2/2021
<br>
Podle § 14 odst.4 písm.c) a odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
<br> (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR
<br> usnesením ze dne 30.9.2020 č.957,v návaznosti na usnesení vlády č.1378 ze dne 23.12.2020 a usnesení
<br> vlády č.56 ze dne 22.01.2021,za účelem
<br> vykonávání péče o děti a mládež <,>
<br> k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce <,>
<br>
<br> nařizuji:
<br>
<br> - vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let,jejichž zákonní zástupci jsou:
<br>  zaměstnanci bezpečnostních sborů <,>
<br>  zaměstnanci obecní policie <,>
<br>  zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb <,>
<br>  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví <,>
<br>  zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
<br> č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle
<br> zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999
<br> Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zaměstnanci Úřadu práce České republiky <,>
<br>  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení <,>
<br>  zaměstnanci Finanční správy České republiky <,>
<br>  příslušníky ozbrojených sil <,>
<br>  zaměstnanci Ministerstva vnitra,kteří vyřizují agendu pobytu cizinců <,>
<br>
<br> 2
<br>  pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení...

Načteno

edesky.cz/d/4421590

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šetějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz