« Najít podobné dokumenty

Obec Šetějovice - Usnesení vlády ČR č. 55/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šetějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uv210122-0055.pdf (130.47 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22.ledna 2021 č.55
<br>
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br>
Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
prodlužuje do 14.února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září
2020 č.957,o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/
na území České republiky od 00:00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů,které bylo
vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,prodloužený usnesením vlády ze dne 30.října 2020
č.1108,vyhlášeným pod č.439/2020 Sb <.>,do 20.listopadu 2020,dále prodloužený
usnesením vlády ze dne 20.listopadu 2020 č.1195,vyhlášeným pod č.471/2020 Sb.<,>
do 12.prosince 2020,dále prodloužený usnesením vlády ze dne 10.prosince 2020
č.1294,vyhlášeným pod č.521/2020 Sb <.>,do 23.prosince 2020,a dále prodloužený
usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1373,vyhlášeným pod č.593/2020 Sb.<,>
do 22.ledna 2021,a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky uděleného jejím usnesením ze dne 21.ledna 2021 č.1459;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni
přijetí tohoto usnesení vlády,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4421589

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šetějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz