« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Žďár nad Sázavou) - Rozpočtové opatření SVK č.6 a 7.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22/1/2021/2
Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko,Vodárenská 2,Zďár nad Sázavou
<br> IČ: 43383513,Zaps.č.j.Reg.8!93 OkU Zďár nad Sázavou
<br> Rozpočtové opatření č.6 a č.7
<br> schváleno předsednictvem dne 17.12.2020 a v lednu 2021
<br> Příjmy:
<br> Pol.4221 Přijaté transfery na investice
<br> Oslavice — NVK v lok.Necidův kOpec 462.998,00 Oslavice * NVK v lok.Záhumeniceu — 883.496,00 Nedvědice * dopl.dávk.stanice na COV 18227090 Velká Bíteš — snížení příspěvku na investice - 5.350.622,00 XXX.XXXX „
<br> Dotace Kraje Vysočiny — Zďár n.S.* generel 300.000,00 Příjmy celkem - S.288.850,00 Výdaje:
<br> Par.2321
<br> Par.2310
<br> Pol.5901 — nespecifikované rezervy — 15.000.000,00 XXX.XXXX — Budovy,XXXX a stavby X.XXX.XXX,XX Výdaie celkem - S.288.850,00
<br> Schválený rozpočet valnou hromadou dne 11.6.2020 /rozesláno obcím ke zveřejnění dne 12.6.2020! Rozpočtové opatření č.1
<br> !rozesláno obcím ke zveřejnění dne 7.7.2020! Rozpočtové opatření č.2
<br> !rozesláno obcím ke zveřejnění dne 31.8.2020! Rozpočtové opatření č.3
<br> !rozesláno obcím ke zveřejnění dne 25.9.2020! Rozpočtové opatření č.4
<br> !rozesláno obcím ke zveřejnění dne 30.10.2020! Rozpočtové opatření č.5
<br> !rozesláno obcím ke zveřejnění dne 1.12.2020! Rozpočtové opatření č.6 a č.7
<br> Celkem
<br> Žďár nad Sázavou 17.12.2020 Zpracovala: Chalupová ].©
<br> [NMŽÝŠĚUJ „nA/__-,- 77“- ff.2020
<br> 303.173.000,00 9.905.849,00 774.628,82 6.993.177,90 10.152.393,82 3.659.615,50
<br> - 5.288.850,00
<br> 329.369.815,04
<br> Vodárenská 2
<br> Sva z vodovodů a kanalizací (","“ bg ! ÚP! Ždlá „Cad vir-I?.FJVÍÍÍJ "
22/1/2021/1
Rozpočtové provizorium na rok 2021 schválené předsednictvem SVK Zďársko dne 17.12.2020
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko v souladu s š 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přijal rozhodnutí,aby se do schválení rozpočtu nejvyšším orgánem řídil následujícími pravidly rozpočtového provizoria:
<br> l.Příjmy Realizace příjmů bude probíhat v plném rozsahu v souladu s činností svazku a v'-_návaznosti na přijatá usnesení <.>
<br> 2.Výdaje Provozní výdaje mohou být čerpány pouze v případech:.plnění povinností stanovených zákonem o plnění závazků vyplývajících ze smluv uzavřených v předchozích letech o zajištění nezbytných potřeb pro běžný provoz svazku a běžný provoz a údržbu majetku o řešení havarijních stavů,nebezpečí vzniku škody a dopadů živelných událostí
<br> Přičemž výše uvedené výdaje budou realizovány v souladu rozpočtem roku 2020 <.>
<br> Vyjma výše uvedeného může správce rozpočtu vstupovat po dobu rozpočtového provizoria do jednání,která by v budoucnu měla či mohla finančně zavazovat svazek,po předchozím souhlasu předsednictva.Příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy & výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br> V případě uplatnění opatření podle zákona č.23/2017 Sb.o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí vsouladu s š13 odst.4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů měsíční výdaje stanovené v bodě 2 těchto pravidel rozpočtového provizoria překročit 1/12 schváleného rozpočtu pro předchozí kalendářní rok <.>
<br> V elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách: svkzdarsko.cz,v dokumentech.Možnost nahlédnout do listinné podoby v kanceláři SVK Zďársko <.>
<br> v
<br> Zd“ár nad Sázavou 17.12.2020
<br> / /,já?-K Žihli? %; „Ci/742,3 Íř fo/,1rť/ „!
<br> v _,Ing.Dagmar Zvěřmova předsedkyně předsednictva SVK Zd“ársko Svaz vodoyodů &; lracaiiaaei ©,Žďársko f; vodárenská 2 591 !".J'l '.<.> f'dfár FHM-"l Šázawai

Načteno

edesky.cz/d/4421580

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)
28. 02. 2021
24. 02. 2021
19. 02. 2021
19. 02. 2021
05. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz