« Najít podobné dokumenty

Obec Biřkov - Otevření nové MŠ Soběkury

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Biřkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec Soběkury.PDF (41.12 kB)
Obec Sob6kurv,Sob6kury 47,334 01 PieStice
Ito OoZsl 222,tel <.>,f ax.37 7 912252,e -mail : so be ku rv@ o be c n i - u ra d.n et
<br> AKTUALITA
<br> V SobEkurech probfhd vristavba nov6 mateisk6 Skoly pro 24
<br> dEti.Uvniti fini5uji dokontovaci prdce <.>
<br> t <.>
Skolni rok
<br> Tiliemci o umist6ni sv'ich dEti od 3.let v6ku se
<br> mohou piedbEind hldsit na OU v SobEkurech <.>
<br> Z6pis Z6kfi do mateisk6 Skoly prob6hne v m6sici
<br> kvEtnu.Budete vias informov6ni <.>
<br> Pied zdpisem do M5 bude moZnd prohlfdka
<br> prostor objektu M5 <.>
<br> Kontakty najdete na webov'ich str6nk6ch Obce
<br> Sob6kury a v hlaviice tohoto dokumentu <.>
<br> Ziizovatel
<br> Obec SobEkury

Načteno

edesky.cz/d/4420517

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Biřkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz