« Najít podobné dokumenty

Obec Čímice - Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.číslo 106/1999 Sb., za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čímice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.číslo 106/1999 Sb., za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb <.>,o
svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> za rok 2020
<br>
Souhrnný přehled poskytnutých informací:
<br> 1.Počet podaných žádostí o informace 0
<br> 2.Počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti
<br> 0
<br> 3.Počet podaných odvolání proti
rozhodnutí
<br> 0
<br> 4.Opis podstatných částí každého
rozsudku soudu,ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace
<br> 0
<br> 5.Přehled všech výdajů,vynaložených
v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto
zákona včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a náklady na právní
zastoupení
<br> 0
<br> 6.Poskytnutí výhradní licence a
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
<br> 0
<br> 7.Počet stížností podaných dle § 16a <,>
včetně důvodů jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> 8.Další informace vztahující se
k uplatňování zákona
<br> 0
<br>
<br> V průběhu roku 2020 byly poskytnuty informace starostou a místostarostou
obce Čímice na základě ústních a telefonických,popř.e-mailových dotazů <.>
V těchto dotazech se však instituce a občané neodvolávali na zákon číslo
106/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 dost.3 zákona číslo 106/1999
Sb <.>,součástí zprávy o poskytnutí informací <.>
Veškeré informace jsou občanům sdělovány na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce,prostřednictvím úřední desky v obci,popř.webových
stránek a elektronické úřední desky <.>
<br> Proti obci Čímice nebylo do současné doby vedeno žádné řízení za porušení
výše uvedeného zákona <.>
<br> Čímice,18.leden 2021
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4412397

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čímice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz