« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr listopad 2020 parcela více pozemků
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
Rady města Kuřimi č.63/2019 ze dne 13.2.2019
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.3000/1 k.ú.Kuřim o výměře 135 m2 –
zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok paní Nikole Púčkové,bytem
Kuřim;
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.3662 k.ú.Kuřim o výměře 387 m2 –
zahrádka v lokalitě „Stojarův sad“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok panu Vlastislavovi Šubrtovi <,>
bytem Kuřim;
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.2220 k.ú.Kuřim o výměře 116 m2 –
zahrádka v lokalitě „ul.Pod Zárubou“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok panu Jaroslavovi Bělehradovi <,>
bytem Kuřim;
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.1594 k.ú.Kuřim o výměře 50 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.862-854 ul.Jungmannova“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok panu
Michalovi Hanzlíkovi,bytem Kuřim;
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.3660/1 k.ú.Kuřim o výměře 237 m2 –
zahrádka v lokalitě „stará Tišnovka“ v Kuřimi na dobu určitou od 1.1.2021 do
31.12.2021 za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok slečně Anetě Baxové,bytem Kuřim <.>
<br> V Kuřimi dne 27.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru
<br> Vyvěšeno: 27.11.2020
<br> Sňato:
<br> Vyvěšeno do: 12.12.2020
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý
a předložit své nabídky <.>

Načteno

edesky.cz/d/4306131

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz