« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr na prodej pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr RM 1125
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br> záměr na prodej části pozemku parc.č.4521/1 o vým.cca 151 m2 v k.ú.Kuřim dle přílohy <,>
společnosti PRO VÁS DEVELOPMENT s.r.o,se sídlem Božetěchova 2826/36,Královo Pole,Brno <,>
IČ 08259640 za cenu 350 Kč/m
<br> 2
bez DPH.Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
<br> pozemku.K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi <.>
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne: 26.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
Vyvěšeno: 26.11.2020
<br> Sňato:
<br>
Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 14.12.2020 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/4306130


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz