« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 16.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb190 20
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 190 Rozeslána dne 16.listopadu 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 462.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 463.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 464.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 465.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 462
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 16.listopadu 2020 č.1185
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády České republiky č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6
ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/
na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb.<,>
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení
vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6
odst.1 písm.c) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 17.listopadu 2020 od 00:00 hod <.>
<br> I.ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm.k) krizového zákona a jejich smluvním
dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení
vlády č.432/2010 Sb <.>,o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,ve znění pozdějších předpisů <,>
přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto kri-
zového opatření;
<br> II.ukládá subjektům kritické infrastruktury,kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků kritické
infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I <.>,II <.>,V.a VI.dle přílohy k nařízení vlády
č.432/2010 Sb <.>,o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,ve znění pozdějších předpisů ...

Načteno

edesky.cz/d/4306121

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz