« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 26.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb176 20
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 176 Rozeslána dne 26.října 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 431.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 432.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 431
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 26.října 2020 č.1102
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 28.října 2020 od 00:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod.do 04:59 hod.s výjimkou
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti ve-
řejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště <,>
<br> 2.výkonu povolání <,>
<br> 3.výkonu činností sloužících k zajištění
<br> a) bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
<br> b) ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče <,>
<br> c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury <,>
<br> d) služeb pro obyvatele,včetně zásobování a rozvážkové služby <,>
<br> 4.neodkladných cest,jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života <,>
zdraví,majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů <,>
<br> 5.venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;
<br> II.zakazuje volný pohyb osob na úze...

Načteno

edesky.cz/d/4306113


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz