« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb169 20
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 169 Rozeslána dne 19.října 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 421.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 421
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 19.října 2020 č.1074
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 21.října 2020 od 00:00 hod <.>
<br> mění body I/1,I/3 a I/7 usnesení vlády ze dne 12.října 2020 č.1022,vyhlášeného pod č.408/2020 Sb <.>,které
nově zní:
<br> „1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů,včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů
podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních
programů všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických studijních programů <,>
a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských,základních a středních
školách nebo školských zařízeních pro výkon ústav...

Načteno

edesky.cz/d/4224642

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz