« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče - Přírodní park Šiberná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče - Přírodní park Šiberná
Příloha č.1: Oznámení O možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Váš dopis zn.: --—
<br> Ze dne: --—
<br> Č.j.: JMK 120244/2020
<br> Sp.zn.: 5 — JMK 120239/2020 OŽP/MDŽ Vyřizuje: Možný
<br> Telefon: 541651557
<br> Datum: 13.10.2020
<br> Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle & 77a odst.4 písm.e) zákona č.114/1992 Sb <.>,O ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") oznamuje v souladu s ustanovením š 38 odst.3 zákona,že byl vypracován a ke schválení předložen návrh plánu péče o přírodní památku Šiberná na období 2021 — 2030 <.>
<br> Plán péče navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v tomto zvláště chráněném územía jeho ochranném pásmu <.>
<br> Snávrhem plánu péče se lze seznámit na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí 3,4.poschodí,dveře č.412-1,vždy v úřední dny pondělí,středa od 8 do 17 hod <.>,nebo i vjiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.číslo 541 651 557) a také na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje (www:kr-jihomoravsky.cz) v kapitole „Životní prostředí/ OŽP Odbor životního prostředí/ Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace" <.>
<br> Obce,vjejíchž katastru se výše uvedené chráněné území nachází,a vlastníci dotčených pozemků mohou své případné připomínky k návrhu plánu péče uplatnit v písemné podobě u Krajského úřadu Jihomoravského kraje,odboru životního prostředí,Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno,a to nejpozději do 02.11.2020.Vpřípadě,že tak neučiní,bude zdejší orgán ochrany přírody vycházet z předpokladu,že se s návrhem plánu péče O přírodní památku Šiberná na období 2021 — 2030 seznámili a nemají vůči jeho obsahu žádných výhrad <.>
<br> Mgr...

Načteno

edesky.cz/d/4221982


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz