« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Česká, silnice č. III/6401 – realizace přípojky kanalizace k prac. č. 203

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Česká, silnice č III 6401 – realizace přípojky kanalizace k prac č 203 k ú Česká DIO
P
IP12
<br> RÉSERVÉ
<br> E13 7B2 6898
<br> P2
<br> Z4e
S7
<br> C4a Z4e
S7
<br> C4a
<br> IZ5a
<br> B4
E5
<br> 3,5
t
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
<br> S7
Z4e
S7
<br>
<br> C4a
<br> C4b
<br> Z4eS7
<br>
Z4eS7
<br>
Z4eS7
<br>
Z4d
<br> S7
<br>
Z4d
<br> S7
<br>
Z4d
<br> S7
<br>
Z4d S7
<br>
Z4d S7
<br>
Z4d S7
<br>
PIP12
RÉSERVÉ
<br> E13 7B2 6898
E13 DATUM
<br> SSZ
<br> SSZ
<br> A10
<br> S7
<br> A15
<br>
A10
<br> S7
<br> A15
<br>
15M
<br> 50 -
80M
<br> 80 -
100M
<br> 5M
<br> 50 - 80M
<br> 80 - 100M
<br> III/6401
<br> III/6401
<br> KU
Ř
<br> IM
<br> BR
N
<br> O
<br> Z2
B30
<br> Z2
B30
<br> C14a
protěj
<br> šíPřejd
i na
<br> chodn
ík
<br> C14a
protější Přejdi na
<br> chodník
A10
<br> V5
<br> V5
<br> B28
<br> E13 DATUM
E8a
<br> B28
<br> E13 DATUM
E8c
<br> ČESKÁ
<br> 70,00
<br> 7,00
<br> 3,00
<br> E13
<br> ŘÍZENSEMAFOREM- KYVADLOVÁDOPRAVA
<br> VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: DATUM:
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> POZNÁMKA:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX XXXX/XX
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> STUPEŇ:
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
Tel.: XXX 660 675
E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito:
<br> Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> OBJEKT:
<br> DoZBos
Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
<br> INVESTOR:
<br> X
<br> ČESKÁ - PŘÍPOJKA PLYNU A KANALIZACE K RD
<br> SITUACE DIO
<br> Č.j.: KRP -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./ Č.j.- 2020 - 0600DI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> DLE § 25 ZÁKONA Č.13/1997 Sb <.>
<br> § 77 ZÁKONA Č.361/2000 Sb <.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ,ZUK,UZAVÍRKOU <.>
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> P6STOP TRVALÉ SVISLÉDOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP
DOČA...
Česká, silnice č III 6401 – realizace přípojky kanalizace k prac č 203 k ú Česká 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 4
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/20365/20/OD
spis.zn.: S-MK/20341/20/OD
<br> datum: 14.10.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v
<br> souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby Čemostav s.r.o <.>,IČ: 07160585,sídlo: J <.>
<br> Lady 1911/5,678 01 Blansko zastoupené na základě plné moci právnickou osobou DoZBos s.r.o <.>,IČ:
<br> 293 72 381,XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení §
<br> 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve
<br> smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4221981

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz