« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu ÚP Čebín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20 10 13 VV Oznámení o zrušení veř proj ÚP Čebín
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/20201/20/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 13.10.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu
Čebín (dále jen ÚP Čebín)
Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební
<br> zákon“),v platném znění,který vede dle § 52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád) řízení o ÚP Čebín,oznámil konání veřejného projednání návrhu ÚP Čebín na den
<br> 19.10.2020 od 15,30 hod.ve velkém sále Společenského centra v Kuřimi (dříve Kulturní dům) <,>
<br> Nám.Osvobození 902/1,Kuřim
<br> V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a nařízení vlády ČR ze dne
<br> 12.10.2020,pořizovatel oznamuje
<br> ZRUŠENÍ
<br>
veřejného projednání,které bylo svoláno na pondělí 19.10.2020 v 15,30 hod.ve velkém
<br> sále Společenského centra v Kuřimi (dříve Kulturní dům),Nám.Osvobození 902/1 <,>
<br> Kuřim <.>
<br>
<br> Toto oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu ÚP Čebín veřejnou vyhláškou bude vyvěšeno na
<br> úřední desce a elektronické úřední desce http://www.kurim.cz/ MěÚ Kuřim a na úřední desce i
<br> elektronické úřední desce Obce Čebín http://www.obec-cebin.cz/ <.>
<br> Nový termín veřejného projednání bude opět oznámen veřejnou vyhláškou a současně zveřejněn i
<br> tento návrh ÚP Čebín,včetně oznámení nových lhůt pro uplatnění stanovisek,připomínek a námitek <.>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br>
<br>
<br> Den vyvěšení na úřední desce: …………………….Den s...

Načteno

edesky.cz/d/4221978

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz