« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

khsjm 54058 2020 bm prav mo2
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
<br> JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4,602 00 BRNO
<br>
<br> Číslo jednací: KHSJM 54058/2020/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 54018/2020
<br>
<br>
<br> V Brně dne 22.září 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Nařízení mimořádného opatření
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
<br> se sídlem v Brně
č.2/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako správní
orgán věcně příslušný podle § 82 odst.2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.258/2000 Sb.“),a místně příslušný podle § 82 odst.1 a § 69 odst.2 zákona č.258/2000 Sb.<,>
podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 ve spojení s § 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>
<br> s účinností ode dne 23.září 2020 od 00:00 hodin do odvolání nařizuje následující mimořádné
opatření při epidemii na území okresů Brno-město,Brno-venkov,Hodonín,spočívající v:
<br> zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona
č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Tento zákaz se nevztahuje na:
<br> a) individuální návštěvy knihoven a studoven;
b) individuální konzultace;
c) zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
d) laboratorní,experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
e) klinickou a praktickou výuku a praxi <.>
<br>
<br>
Čl.I
Důvod nařízení mimořádného opatření
<br>
Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem,který má velký potenciál exponenciálního šíření <.>
Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci,který je geograficky a časově vymezen.Znamená to <,>
že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase,než je
v místě a čase obvyklé.Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským
přenosem.Šíření nemoci vzdušnou cestou,pomocí...

Načteno

edesky.cz/d/4221970

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz