« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

khsjm 54018 2020 bm prav mo1
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
<br> JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4,602 00 BRNO
<br>
<br> Číslo jednací: KHSJM 54018/2020/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 54018/2020
<br>
<br>
<br> V Brně dne 22.září 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Nařízení mimořádného opatření
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
<br> se sídlem v Brně
č.1/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako správní
orgán věcně příslušný podle § 82 odst.2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.258/2000 Sb.“),a místně příslušný podle § 82 odst.1 a § 69 odst.2 zákona č.258/2000 Sb.<,>
podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 ve spojení s § 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>
<br> s účinností ode dne 23.září 2020 od 00:00 hodin do odvolání nařizuje následující mimořádné
opatření při epidemii na území okresů Brno-město,Brno-venkov,Hodonín,spočívající v:
<br> zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos,ústa),jako jsou respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání
šíření kapének,na hromadných akcích a shromážděných,konaných ve venkovních prostorech
s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob <.>
<br> Tento zákaz se nevztahuje na:
<br> a) děti do dvou let věku <,>
b) osoby s poruchou intelektu,s poruchou autistického spektra,s kognitivní poruchou či závažnou
<br> alterací duševního stavu,jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují
dodržování tohoto zákazu <,>
<br> c) osoby při provádění autorského díla (např.divadelního,tanečního nebo hudebního
představení),osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla
nebo pořadu <,>
<br> d) moderátory,redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových,televizních a dalších pořadech <,>
e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku,cvičení,zápasu,soutěže apod <.>
<br>
<br>
Čl.I
...

Načteno

edesky.cz/d/4221969

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz