« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Mimořádná opatření - k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 ze dne 23.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23 09 mz omezeni stravovaci a ubytovaci zarizeni 23 9 2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 23.září 2020
Č.j.: MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN
<br> MZDRX01BXX42
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> S účinností o ode dne 24.září 2020 od 0:00 hod.do 7.října 2020 do 23:59 hod.se omezuje
<br> a) činnost v provozovnách tak,že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
- zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
<br> a k tomu,aby nejlépe platili platební kartou <,>
- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky <,>
<br> zábradlí,nákupní vozíky) tak,aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci <,>
<br> - zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech,a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně,popřípadě sdělováním
pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně <,>
<br> b) prodej nebaleného pečivá tak,že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
- je zajištěno,že v místě odběru pečivá nedochází ke shlukování osob <,>
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny <,>
<br> c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak,že prodejci
musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný
ochranný prostředek na ruce (např.mikrotenový sáček) <,>
<br> d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak,že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
- zajistit o...
23 09 mz omezeni hromadnych akci 23 9 2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 23.září 2020
Č.j.: MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN
<br> MZDRX01BXWUN
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
S účinností ode dne 24.září 2020 od 0:00 hod.do 7.října 2020 od 23:59 hod.se zákazují
nebo omezují slavnosti,divadelní a filmová představení,sportovní a jiná shromáždění a trhy
tak,že se
1.zakazují divadelní,hudební,filmová a další umělecká představení,sportovní,kulturní <,>
<br> náboženské,spolkové,taneční,tradiční a XXX podobné akce a jiná shromáždění,výstavy <,>
slavnosti,poutě,přehlídky,ochutnávky,trhy a veletrhy,vzdělávací akce,oslavy,a to jak
veřejné,tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob,koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech,nebo 500 osob,koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb; do tohoto počtu se nezapočítají osoby,které se podílejí na realizaci
hromadné akce,jsou-li oddělené od účastníků; tento zákaz se nevztahuje:
a) na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů
<br> a jiných veřejných osob,které se konají na základě zákona <,>
b) na shromáždění konaná podle zákona č.84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
c) na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní hala
<br> nebo stadion,divadlo,kongresové a konferenční prostory,veletržní areál apod.)
s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s tím,že
<br> i) vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektor...

Načteno

edesky.cz/d/4221968

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz