Státní báňská správa

Instituce

http://cbusbs.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Český báňský úřad
Kozí 748/4
110 00 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz, podatelna@cbusbs.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 03. 2021 Veřejná vyhláška - o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - o uložení písemnosti - č. j. SBS 01475/2021/OBÚ-06/1 (Příkaz k pokutě ze dne 26. 1. 2021 adresovaný příjemci Michal Ondra, nar. 3. 3. 1987, trvale bytem Husova 212, 373 82 Včelná)
27. 02. 2021 Úřední hodiny OBÚ
23. 02. 2021 OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby „Separační linka - Horní Slavkov“ Rozhodnutí o umístění stavby „Separační linka - Horní Slavkov“ v dobývacím prostoru Horní Slavkov
19. 02. 2021 19. 2. 2021 Usnesení k správnímu řízení ve věci žádosti organizace Písek Ostrava s.r.o.  o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Polanka nad Odrou.
19. 02. 2021 19. 2. 2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace OKD, a.s. o povolení odstranění staveb v k.ú. Lazy u Orlové.
19. 02. 2021 19. 2. 2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace OKD, a.s.  o povolení odstranění staveb v k.ú. Lazy u Orlové.
17. 02. 2021 17.2.2021 č.j. SBS 01262/2021/ČBÚ-21 Rozhodnutí ČBÚ ze dne 17. 2. 2021 – ve věci DP Smolín a Veřejná vyhláška.
15. 02. 2021 PERSONALISTA/ PERSONALISTKA ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo PERSONALISTA/ PERSONALISTKA ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU. Posuzovány budou žádosti podané do 26. ÚNORA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
14. 02. 2021 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
14. 02. 2021 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
12. 02. 2021 SBS_47611/2020/8_Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, na základě kterých bude vydáno rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu pro stavební práce „Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská“
11. 02. 2021 SBS_02649/2021/1_zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí na změnu dobývacího prostoru Hrušovany u Brna II
11. 02. 2021 Dokument " SBS..." již není dostupný.
09. 02. 2021 SBS 03903/2021 SBS 03091/2021 - Žádost organizace a Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení správního řízení ve věci povolení hornické činnosti podle POPD v dobývacím prostoru Nučničky II pro organizaci České štěrkopísky, spol. s r.o. 
09. 02. 2021 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA  - ELEKTROTECHNIK Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA  - ELEKTROTECHNIK OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU . Posuzovány budou žádosti podané  do 26. ÚNORA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
08. 02. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO - ELEKTROTECHNIK
05. 02. 2021 Povolení trhacích prací velkého rozsahu a trhacích prací malého rozsahu v kamenolomu Klecany
03. 02. 2021 3.2.2021 SBS 29351/2019 - Veřejná vyhláška a Oznámení podle § 36 odst.3 zák.č.500/2004 Sb., SŘ - o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, DP Mírová I.
01. 02. 2021 Dokument " 1.2..." již není dostupný.
29. 01. 2021 Dokument " 29...." již není dostupný.
27. 01. 2021 27. 1. 2021 Vyrozumění o zrušení termínu ústního jednání a výzva k vyjádření k žádosti organizace Písek Ostrava s.r.o. o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Polanka nad Odrou.
23. 01. 2021 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
23. 01. 2021 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
20. 01. 2021 Dokument " 20...." již není dostupný.
20. 01. 2021 Dokument " 20...." již není dostupný.
19. 01. 2021 Dokument " 19...." již není dostupný.
14. 01. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou Č.j. SBS 34888/2020/OBÚ-04/3 Oznámení veřejnou vyhláškou - pokračování správního řízení ve věci žádosti po jeho přerušení o zrušení DP Most podle dokumentace ,,Návrh na zrušení DP Most" - organizace Palivový kombinát Ústí, státní podnik
14. 01. 2021 Dokument " 14...." již není dostupný.
13. 01. 2021 Dokument " 13...." již není dostupný.
13. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO
12. 01. 2021 12.1.2021 Vyrozumění o změně termínu  ústního jednání o pokračování  správního řízení o žádosti org. Písek Ostrava s.r.o. ve věci povolení  h.č. pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska písku v Polance nad Odrou.
11. 01. 2021 Dokument " 11...." již není dostupný.
11. 01. 2021 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
11. 01. 2021 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
07. 01. 2021 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO (se zaměřením elektro) se sídlem v Praze. Posuzovány budou žádosti podané  do 29. LEDNA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
24. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
24. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
24. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
18. 12. 2020 18.12.2020 Rozhodnutí předsedy  ČBÚ č.j. SBS 15289/2020/2 a Veřejná vyhláška ČBÚ č.j. SBS 15289/2020/3.
15. 12. 2020 Dokument " 15...." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument " 14...." již není dostupný.
14. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
14. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
09. 12. 2020 Č.j. SBS 34172/2020/3 Č.j. SBS 34173/2020/3 - Rozhodnutí o povolení HČ v DP Braňany VI podle POPD ložiska bentonitu v DP Braňany II, lom Černý vrch pro organizaci KERAMOST, a.s.
09. 12. 2020 9.12.2020 Vyrozumění o pokračování ve správním řízení o žádosti a nařízení ústního jednání ve věci povolení hornické činnosti spočívající v povolení změny v dokumentaci Technická zpráva o plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska písku v k.ú. Polanka nad Odrou.
07. 12. 2020 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO se sídlem v Ostravě. Posuzovány budou žádosti podané  do 18. PROSINCE 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
07. 12. 2020 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze. Posuzovány budou žádosti podané  do 28. PROSINCE 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.  
07. 12. 2020 ÚDRŽBÁŘ - ŘIDIČ Český báňský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ÚDRŽBÁŘ - ŘIDIČ. Životopis s uvedením zkušeností v oboru zašlete v případě zájmu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloaka0bf704f717e401f95dd66d7641951e9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 = 'michaela.hluchnikova' + '@'; addya0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 = addya0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 + 'cbusbs' + '.' + 'cz'; var addy_texta0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 = '<strong>michaela.hluchnikova' + '@' + 'cbusbs' + '.' + 'cz</strong>';document.getElementById('cloaka0bf704f717e401f95dd66d7641951e9').innerHTML += '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addya0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 + '\'>'+addy_texta0bf704f717e401f95dd66d7641951e9+'<\/a>'; , dotazy
07. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo obvodní báňský inspektor/inspektorka OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO
04. 12. 2020 OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby „Separační linka - Horní Slavkov“ Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby „Separační linka - Horní Slavkov“

XML