Jihočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-jihocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kdib3rr

Podřízené úřední desky

Okres České Budějovice Okres Český Krumlov Okres Jindřichův Hradec Okres Písek Okres Prachatice Okres Strakonice Okres Tábor

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Lověšice" č. 154/2021 vyvěšeno dne: 24.02.2021 Datum sejmutí: 27.03.2021
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Přechodná úprava silnic I/3 za obcí Kaplice nádraží, ve směru na Kaplici, u odbočky na Raveň č. 153/2021 vyvěšeno dne: 24.02.2021 Datum sejmutí: 12.03.2021
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o povolení změny obsahu podání. Silnice I/20 České Budějovice, severní spojka č. 148/2021 vyvěšeno dne: 23.02.2021 Datum sejmutí: 11.03.2021
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Vyrozumění o rozhodnutí ,,Novostavba bytového domu Štítného ulice, České Budějovice" č. 147/2021 vyvěšeno dne: 23.02.2021 Datum sejmutí: 11.03.2021
24. 02. 2021 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat“ č. 145/2021 vyvěšeno dne: 22.02.2021 Datum sejmutí: 10.03.2021
24. 02. 2021 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Milan Přenosil, obor psychiatrie, s místem poskytování zdravotních služeb Senovážné náměstí 248/2, 370 01 České Budějovice č. 152/2021 vyvěšeno dne: 24.02.2021 Datum sejmutí: 19.04.2021
24. 02. 2021 Nařízení Státní veterinární správy. Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 626406 Dlouhá Lhota u Tábora č. 149/2021 vyvěšeno dne: 24.02.2021 Datum sejmutí: 12.03.2021
24. 02. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: praktické lékařství pro děti a dorost. Pro území: ORP Třeboň č. 151/2021 vyvěšeno dne: 24.02.2021 Datum sejmutí: 09.04.2021
24. 02. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Písek č. 150/2021 vyvěšeno dne: 24.02.2021 Datum sejmutí: 09.04.2021
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o povolení změny obsahu podání. Silnice I/20 České Budějovice, severní spojka č. 148/2021 vyvěšeno dne: 23.02.2021 Datum sejmutí: 11.03.2021
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Vyrozumění o rozhodnutí ,,Novostavba bytového domu Štítného ulice, České Budějovice" č. 147/2021 vyvěšeno dne: 23.02.2021 Datum sejmutí: 11.03.2021
22. 02. 2021 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat“ č. 145/2021 vyvěšeno dne: 22.02.2021 Datum sejmutí: 10.03.2021
22. 02. 2021 Nařízení Státní veterinární správy. Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dlouhá Lhota č. 144/2021 vyvěšeno dne: 22.02.2021 Datum sejmutí: 10.03.2021
22. 02. 2021 Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek následujících škol a školských zařízení - Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40; Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688; Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648; Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 č. 146/2021 vyvěšeno dne: 22.02.2021 Datum sejmutí: 13.04.2021
20. 02. 2021 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 2. 2021 č. 141/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 31.01.2022
20. 02. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Vajax Písek" č. 143/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 22.03.2021
20. 02. 2021 Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „Rekonstrukce farmy pro výkrm brojlerů Přeštěnice“ - upřesnění odkazu č. 142/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 07.03.2021
20. 02. 2021 Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci podle § 10d - "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027" č. 136/2021 vyvěšeno dne: 18.02.2021 Datum sejmutí: 06.03.2021
20. 02. 2021 Zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027" č. 135/2021 vyvěšeno dne: 18.02.2021 Datum sejmutí: 06.03.2021
20. 02. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Středisko likvidace odpadů Fedrpuš" č. 131/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 18.03.2021
20. 02. 2021 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Nerestský lom a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 129/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 03.03.2021
20. 02. 2021 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Nahořanské tůně a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 128/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 03.03.2021
20. 02. 2021 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Libín a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 127/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 03.03.2021
20. 02. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Libuše Romerová, obor zubní lékařství č. 140/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021
20. 02. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Eva Kovaříková, obor zubní lékařství č. 132/2021 vyvěšeno dne: 16.02.2021 Datum sejmutí: 16.08.2021
20. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Seznámení s podklady pro rozhodnutí RD Kubova Huť č. 137/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 07.03.2021
20. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4, v k.ú. Výškovice, okres Prachatice č. 134/2021 vyvěšeno dne: 18.02.2021 Datum sejmutí: 06.03.2021
20. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení ve věci změny č. 6 územního plánu Chýnov č. 133/2021 vyvěšeno dne: 17.02.2021 Datum sejmutí: 05.03.2021
20. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Hořejší rybník na období 2021 - 2030 č. 123/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 03.03.2021
20. 02. 2021 Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 45 ze dne 15. února 2021 - k zajištění vykonávání péče o děti od 3 do 12 let č. 130/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 18.03.2021
20. 02. 2021 Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkových parcel č. 126/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 18.03.2021
20. 02. 2021 Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel č. 125/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 18.03.2021
20. 02. 2021 Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel č. 124/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 18.03.2021
20. 02. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: vnitřní lékařství, úvazek 0,1 - 4 hodiny týdně. Pro území: město Tábor č. 139/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 01.04.2021
20. 02. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: město Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec č. 138/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 01.04.2021
19. 02. 2021 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 2. 2021 č. 141/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 31.01.2022
19. 02. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Vajax Písek" č. 143/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 22.03.2021
19. 02. 2021 Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „Rekonstrukce farmy pro výkrm brojlerů Přeštěnice“ - upřesnění odkazu č. 142/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 07.03.2021
19. 02. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Libuše Romerová, obor zubní lékařství č. 140/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021
19. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Seznámení s podklady pro rozhodnutí RD Kubova Huť č. 137/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 07.03.2021
19. 02. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: vnitřní lékařství, úvazek 0,1 - 4 hodiny týdně. Pro území: město Tábor č. 139/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 01.04.2021
19. 02. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: město Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec č. 138/2021 vyvěšeno dne: 19.02.2021 Datum sejmutí: 01.04.2021
18. 02. 2021 Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci podle § 10d - "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027" č. 136/2021 vyvěšeno dne: 18.02.2021 Datum sejmutí: 06.03.2021
18. 02. 2021 Zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027" č. 135/2021 vyvěšeno dne: 18.02.2021 Datum sejmutí: 06.03.2021
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4, v k.ú. Výškovice, okres Prachatice č. 134/2021 vyvěšeno dne: 18.02.2021 Datum sejmutí: 06.03.2021
17. 02. 2021 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení ve věci změny č. 6 územního plánu Chýnov č. 133/2021 vyvěšeno dne: 17.02.2021 Datum sejmutí: 05.03.2021
16. 02. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Eva Kovaříková, obor zubní lékařství č. 132/2021 vyvěšeno dne: 16.02.2021 Datum sejmutí: 16.08.2021
15. 02. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Středisko likvidace odpadů Fedrpuš" č. 131/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 18.03.2021
15. 02. 2021 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Nerestský lom a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 129/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 03.03.2021
15. 02. 2021 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Nahořanské tůně a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 128/2021 vyvěšeno dne: 15.02.2021 Datum sejmutí: 03.03.2021

XML