Obec Čímice

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://cimice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Čímice
Čímice 63
342 01 Čímice

Datová schránka: 9m9bxvq
E-mail: oucimice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2021 Pozvánka na mimořádné veřejné jednání zastupitelstva obce Čímice na den 23.04.2021
15. 04. 2021 Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čímice č. 1/2021 ze dne 09.04.2021
06. 04. 2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023
03. 04. 2021 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce Čímice na den 01.04.2021
28. 02. 2021 Částka č.39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií COVID 19
08. 02. 2021 Záměr obce o prodeji pozemku
08. 02. 2021 Informace pro občany ke způsobu hrazení poplatku za svoz komunálního odpadu v Čímicích v roce 2021
25. 01. 2021 Rozpočtové opatření číslo 2/2020
23. 01. 2021 Oznámení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj - do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
18. 01. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.číslo 106/1999 Sb., za rok 2020
29. 12. 2020 Schválený rozpočet obce Čímice na rok 2021
19. 12. 2020 Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čímice č. 5/2020 ze dne 18.12.2020
11. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
22. 10. 2020 Usnesení vlády ČR číslo 1078 z 21.10.2020
22. 10. 2020 Usnesení vlády ČR číslo 1079 z 21.10.2020
22. 10. 2020 Usnesení vlády ČR číslo 1080 z 21.10.2020
17. 10. 2020 Veřejné projednání návrhu změny číslo 2 územního plánu Čímice
14. 10. 2020 Usnesení vlády číslo 407 - 414 o přijetí krizového opatření
14. 10. 2020 Rozpočtové opatření číslo 1/2020
13. 10. 2020 COVID+ Co aktuálně platí - jaká omezení - jsou k 13.10.2020
09. 10. 2020 398.-402. Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
05. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 6/2020
12. 09. 2020 Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čímice č. 4/2020 ze dne 11.9.2020
12. 09. 2020 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň VOLBY 2.-3.10.2020
12. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Čímice
05. 09. 2020 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce Čímice na den 11.09.2020
05. 09. 2020 Rozhodnutí OÚ Čímice o zařazení vybraných komunikací - kategorie místní komunikace
30. 08. 2020 Svazek obcí Pošumaví
18. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Čímice pro volby konané 2. a 3.10.2020
17. 08. 2020 Výpis usnesení ze Zápisu 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Čímice ze dne 14.08.2020
08. 08. 2020 Pozvánka na oslavy 75 let osvobození obce Myslív
08. 08. 2020 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Čímice dne 14.08.2020
01. 08. 2020 Návrh územního plánu Rabí
01. 08. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
30. 07. 2020 Stanovení min.počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 2-3.10.2020
27. 07. 2020 Pasport komunikací obce Čímice - návrh
25. 07. 2020 Jízdní řád autobusové dopravy pro obec Čímice pro rok 2020
13. 07. 2020 Nové termíny svozu komunálního odpadu v obci Čímice
02. 07. 2020 Aktuální informace k sušické nemocnici
30. 06. 2020 Informace pro občany k novému provozovateli autobusových linek, včetně cen a tarifů
30. 06. 2020 Zdravotní středisko Žichovice, informace o dovolené a o zastoupení lékaře
21. 06. 2020 Veřejná vyhláška Městského úřadu Sušice, odbor výstavby a územního plánování, Zpráva o uplatňování ÚP Žihobce
19. 06. 2020 Závěrečný účet obce Čímice za rok 2019
19. 06. 2020 Změna svozu komunálního odpadu pro Obec Čímice platná od 01.07.2020
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška Měst.úřadu Sušice, Zpráva o uplatňování Územního plánu Čímice
30. 05. 2020 Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čímice č.2/2020 ze dne 22.5.2020
28. 05. 2020 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí "Pošumaví"
28. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Pošumaví" za rok 2019
28. 05. 2020 Účetní závěrka Svazku obcí "Pošumaví" k 31.12.2019
28. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí "pošumaví" za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

XML