Město Poděbrady

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://mesto-podebrady.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1
290 01 Poděbrady

Datová schránka: 3qrbxg3
E-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz, informace@mesto-podebrady.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 03. 2021 Martin Binder, č. j. 137 Ex 11376/20-44
03. 03. 2021 Rozhodnutí - Obec Kněžičky, č. j. MEUPDY/0012101/ZP/2021/DPe
03. 03. 2021 Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny dne 5.3.2021
02. 03. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 5/2021
02. 03. 2021 Vedoucí odboru kancelář starosty
02. 03. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 5/2021
01. 03. 2021 Omezení provozu Městského úřadu Poděbrady od 1.3. do 21.3.2021
01. 03. 2021 Omezení provozu Městského úřadu Poděbrady od 1.3. do 21.3.2021
01. 03. 2021 Rozhodnutí - ČEZ Distribuce, č. j. MEUPDY/0005189/VUP/2021/JPi
01. 03. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č. j. MEUPDY/0007990/DOP/2021/PHo
01. 03. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021
01. 03. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021
26. 02. 2021 Rumen Ivanov Todorov, č. j. 134 EX 10576/19-193
26. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu města Poděbrady na rok 2021
26. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu města Poděbrady na rok 2021
26. 02. 2021 Rumen Ivanov Todorov, č. j. 134 EX 10576/19-193
26. 02. 2021 Oznámení zahájení společného řízení, č. j. MEUPDY/0011707/ZP/2021/DPe
26. 02. 2021 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky
26. 02. 2021 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky
26. 02. 2021 Revitalizace zázemí Městské knihovny a předprostoru Lázeňského parku Poděbrady
25. 02. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 17.3.2021
25. 02. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník), č. j. UZSVM/SKO/2032/2021-SKOM
25. 02. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník), č. j. UZSVM/SKO/2032/2021-SKOM
25. 02. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 17.3.2021
25. 02. 2021 Město Poděbrady - Rozhodnutí, č. j. MEUPDY/0005530/ZP/2021/PSo
24. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení, č. j. MEUPDY/0010698/ZP/2021/DPe
24. 02. 2021 Město Milovice - Referent oddělení školství, kultury a sociálních věcí - úsek sociálních záležitostí
22. 02. 2021 Petr Pur, č. j.: 180 EX 1184/11-97
22. 02. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
22. 02. 2021 Petr Pur, č. j.: 180 EX 1184/11-97
19. 02. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 11.3.2021
19. 02. 2021 Opatření obecné povahy č. 09/2021, č. j. MEUPDY/0009373/DOP/2021/PHo
19. 02. 2021 Provoz odboru dopravy Městského úřadu Poděbrady
19. 02. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 11.3.2021
19. 02. 2021 Provoz odboru dopravy Městského úřadu Poděbrady
18. 02. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021
18. 02. 2021 Skayo Capital s.r.o., č. j. 212 ED 2/21-4
18. 02. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10.3.2021
18. 02. 2021 Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - Oznámení, č. j. MEUPDY/0010217/ZP/2021/DPe
18. 02. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
18. 02. 2021 Skayo Capital s.r.o., č. j. 212 ED 2/21-4
18. 02. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10.3.2021
18. 02. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021
17. 02. 2021 Opatření obecné povahy č. 08/2021, č. j. MEUPDY/0006047/DOP/2021/PHo
16. 02. 2021 INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PODĚDBRADY
16. 02. 2021 Magistrát města Kladna - Vyměření místního poplatku, č. j. OF/757/21-2
16. 02. 2021 Oznámení o zrušení veřejného zasedání Zastupitelstva města Poděbrady č. 1/2021
16. 02. 2021 Magistrát města Kladna - Vyměření místního poplatku, č. j. OF/757/21-2
16. 02. 2021 Oznámení o zrušení veřejného zasedání Zastupitelstva města Poděbrady č. 1/2021
15. 02. 2021 INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PODĚDBRADY

XML